RSS Feed

Proiectul de lege pentru a stopa finanțarea din bani publici a Catedralei Mântuirii Neamului intră în dezbaterea parlamentului

vezi toate articolele de
22 Nov 2015 la 20:44 101 comentarii 2742 vizualizari.

După 2007, au fost acordate zeci de milioane de euro din partea Guvernului României (prin nenumărate Hotărâri de Guvern), a parlamentului prin votul asupra bugetului anual, a primăriei Generale a Municipiului București, a unora dintre primăriile de sector, a unor primării de municipii și comune din țară, a unor regii autonome și instituții publice.

De asemenea, în anul 2005, Guvernul României a acordat ilegal, cu titlu gratuit și cu încălcarea Constituției (Art. 136, alin. 4), un teren de 11 hectare (în valoare de 180-200 de milioane de Euro) situat în centul capitalei către Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române pentru construirea acestei catedrale. Dar proprietatea publică este inalienabilă, nu poate fi dată gratuit în proprietatea nimănui. Poate fi doar inchiriată ori concesionată!

În același timp, s-a pretextat că nu există fonduri suficiente pentru cercetare științifică, educație, sănătate, probeme sociale șamd. România a construit mii de biserici și a alocat pentru culte, în ultimii ani, sume mai mari decât pentru cultură și cercetare la un loc.

Cheltuirea unor sume uriașe din fonduri publice pentru un astfel de proiect al Bisericii Ortodoxe Române este de nejustificat moral, democratic și ca oportunitate de utilizare a resurselor țării. Biserica are deplină îndreptățire să construiască o catedrală sau mai multe, dar EXCLUSIV din donații și alte fonduri proprii, nu din banii publici ai uneia dintre cele mai sărace țări ale Uniunii Europene.

În plus, acordarea de către guverne a unor sume importante din fondul de rezervă chiar în apropierea campaniilor electorale a generat critici cu atât mai îndreptățite din țară și străinătate. La protestele din ultimii 4 ani mereu s-a strigat și au fost afișate bannere care afirmă voința foarte multor cetățeni: “Vrem spitale, nu catedrale”.

O petiție adresată parlamentarilor pentru a vota pentru acest proiect de lege poate fi semnată aici:

http://www.petitieonline.com/votai_zero_bani_publici_pentru_catedrala_mantuirii_neamului

Detalii despre inițiativă sunt, pe site-ul Senatului, aici:

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b596&an_cls=2015

Textul legii intrate în dezbaterea parlamentului este simplu și vine să repare o decizie profund greșită luată în 2007 la inițiativa partidului populist și extremist România Mare. Guvernul de la acea vreme s-a opus, dar lucrurile au fost decise de către parlament:

Proiect de lege

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senatul

LEGE

pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

Articol unic:

Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 261/2005 și Legea nr.376/2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, fără contribuții din bugetele Ministerului Culturii şi Cultelor, autorităţilor administraţiei publice locale ori alte altor instituții publice.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Inițiator:

Remus Cernea – deputat independent

Expunere de motive

pentru inițiativa legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea

Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

Intenția Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române de a construi o catedrală este legitimă și ține de deciziile autonome ale fiecărui cult cu privire la gestionarea problemelor proprii. Tema catedralei devine însă una de interes public general atunci când ea implică utilizarea unor fonduri și resurse publice. Așadar, acest proiect de lege privește nu dreptul de a construi un astfel de lăcaș de cult, ci strict utilizarea resurselor publice pentru ridicarea lui.

În calitate de cetăţean al unui stat care se pretinde a fi unul democratic şi unul de drept, îmi doresc ca proiectul Catedralei Mântuirii Neamului să fie realizat fără încălcarea legilor, a Constituţiei şi a principiului separării dintre stat şi biserică prevăzut de Art. 9 al Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor:

„(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee.

(2) Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice. Statul, prin autorităţile sale, nu va promova şi nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult.”

De asemenea, îmi doresc să se țină cu adevărat cont de Art. 10, alin. 5, din Legea nr. 489/2006 care prevede că: “Nimeni nu poate fi constrâns prin acte administrative sau prin alte metode să contribuie la cheltuielile unui cult religios”.


Pentru a ridica în mod onest această catedrală, Patriarhia BOR ar trebui să iniţieze o campanie naţională de colectare a unor donaţii, iar autoritățile publice să dea un sens și o consistență, prin acțiunile lor, principiului separării dintre stat și biserică prevăzut de către Art. 9 din Legea nr. 489/2006.

Iată, spre exemplu, ce înseamnă, în accepțiune americană, separarea dintre stat și biserică, iar în România și în orice altă democrație seculară lucrurile nu ar trebui să stea, principial vorbind, prea diferit. Curtea Supremă a Statelor Unite, când a explicat Primul Amendament la Constituţia americană prin care a fost statuată separarea (Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof ;) a arătat că acest lucru înseamnă următoarele:

„Nici un stat şi nici guvernul federal nu pot înfiinţa o biserică. Nici unul nu poate da legi în sprijinul unei religii, a tuturor religiilor, sau să prefere o religie în favoarea alteia. Nici unul nu poate forţa sau influenţa o persoană să urmeze sau să renunţe la o anume biserică împotriva voinţei sale sau să fie forţat să-şi declare credinţa sau necredinţa într-o religie. Nici o persoană nu poate fi pedepsită datorită sau declarării credinţelor religioase sau nonreligioase, pentru prezenţa sau absenţa de la biserică. Nici o taxă indiferent de sumă, mare sau mică, nu poate fi îndreptată spre susţinerea activităţilor sau instituţiilor religioase, indiferent de numele şi forma aleasă pentru învăţarea sau urmarea învăţăturilor religioase. Nici un stat, nici guvernul federal nu pot, în mod deschis sau secret, participa în activităţile organizaţiilor şi grupurilor religioase şi viceversa” (Everson v. Board of Education, 1947).


Construirea Catedralei Mântuirii Neamului este un proiect al Bisercii Ortodoxe încă din secolul al XIX-lea. El nu a fost realizat din numeroase motive. Reluat după 1990, a generat aprinse polemici în societate privitoare la amplasament. Deși opinia specialiștilor a fost că în Piața Unirii este imposibil de ridicat o astfel de construcție de proporții uriașe, totuși Patriarhia BOR a insistat iar politicienii au susținut-o, astfel că în 1999 a fost sfințită o cruce în mijlocul parcului din piață.

După câțiva ani, amplasamentul a fost schimbat în Parcul Carol. Societatea civilă și cetățenii din zonă s-au mobilizat exemplar protestând față de gravele ilegalități comise de guvern în perioada 2003-2004 pentru a distruge o parte din parc și a ridica acolo catedrala. În urma a 7 proteste la care au participat sute și mii de oameni, a succeselor în instanță ale asociației “Solidaritatea pentru libertatea de conștiință” și ale altor ong-uri și a intervenției primarului capitalei, Parcul Carol a fost salvat și s-a hotărât, din nou, schimbarea amplasamentului.

Din nefericire, în loc ca demersul să fie unul corect, au fost din nou comise grave ilegalități. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului a fost acordat gratuit, în proprietatea Patriarhiei BOR, un teren proprietate publică de 11 hectare, în centrul capitalei lângă Palatul Parlamentului, în valoare totală de aproximativ 200 milioane de Euro. Dar astfel a fost încălcat Art. 136, alin. 4 din Constituţie, care prevede că Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.”[1]

Așadar, terenul proprietate publică a statului, adică a tuturor cetățenilor, nici nu a fost concesionat, nici închiriat, ci pur și simplu a fost acordat gratuit în proprietatea Patriarhiei BOR! Nu a fost dat nici în folosință gratuită, ci în proprietate bisericii, deși aceasta nu era de utilitate publică la acel moment. Chiar dacă ar fi fost, tot era neconstituțional să îi fie dat terenul respectiv în proprietate. Deși este o evidentă și gravă ilegalitate, Art. 2 alin. 2 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului prevede că:

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi este destinat exclusiv construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.[2]

Printr-o acțiune în instanță, această gravă ilegalitate ar trebui anulată iar Patriarhia BOR obligată să plătească pe terenul primit în mod ilegal din partea statului român. De asemenea, ar fi utilă și o investigare din partea Departamentului Național Anticorupție cu privire la modul în care sunt înstrăinate de către guvern, în mod ilegal, proprietăți publice precum terenul de 11 hectare de lângă parlament acordat de către guvern Patriarhiei BOR pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

Ordonanța de Guvern cu privire la catedrală adoptată apoi prin lege de către parlament este probabil fără precedent în lumea democratică. De ce ai avea nevoie de o lege pentru a ridica o biserică? Dacă întregul demers ar fi corect, ar trebui urmate căile necesare unei construcții care sunt prevăzute în legislația aplicabilă oricăror clădiri. Aparența de legalitate pe care se sprijină însă construirea Catedralei Mântuirii Neamului se bazează pe abuzuri de amploare. Revoltător este că Ordonanța de Urgență inițială a fost amendată de către parlament, în 2007, la propunerea parlamentarilor din Partidul România Mare în sensul că fondurile pentru catedrală vor fi acordate de către guvern și de către autoritățile locale!

Amendamentul adoptat prin Legea nr. 376/2007 prevede că:

„(2) Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.

Ca urmare a acestei noi prevederi, zeci de milioane de Euro din banii publici au fost acordați ulterior de către guvern și de către consiliile locale ceea ce a generat numeroase proteste și articole de presă critice în țară și străinătate.[3]

Spre exemplu:

“În 2014, BOR a primit de la stat aproape 12 milioane de euro, doar pentru construcţia Catedralei Mântuirii NeamuluiÎn total, Guvernul a alocat în 2014, an electoral cu alegeri prezidenţiale şi europarlamentare, aproape 30 de milioane de euro pentru construirea şi repararea bisericilor, sumă de aproape patru ori mai mare faţă de anul precedent, 2013, lipsit de scrutinuri. (…)

Cele mai darnice autorităţi locale cu bugetul bisericilor au fost Primăria sectorului 1 din Bucureşti, cu peste 3,2 milioane euro alocaţi bisericilor, Consiliul Judeţean Hunedoara (peste 900.000 de euro), Consiliul Judeţean Cluj (aproape 800.000 de euro), Consiliul Judeţean Harghita (aproape 700.000 de euro) şi Primăria Bacău (peste 630.000 de euro).”[4]

La rectificarea bugetară din 31 iulie 2015, guvernul a alocat alte 25 milioane RON pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului și 10 milioane RON pentru construcții de biserici în țară, tăind, în același timp din fondurile alocate sănătății[5].

Mai mult, includerea de către guvern a Catedralei Mântuirii Neamului în ‘Strategia 100’ nu are nici o justificare rezonabilă și legală. În acea strategie pot fi incluse investiții în autostrăzi ori alte lucrări publice, dar strategia nu poate servi unor interese de drept privat precum construcțiile de biserici ale unui cult anume[6]. Ceea ce a făcut guvernul reprezintă doar o încercare de a justifica formal direcționarea unor sume mari de bani din bani publici către construirea catedralei.

Pe lângă bugetele consistente ale Secretariatului de Stat pentru Culte, Guvernul a mai alocat din Fondul de Rezervă (adică acela care ar trebui să fie folosit pentru situații de urgență în care sunt puse în pericol vieți omenești) sume uriașe în valoare totală de 72 milioane RON (aproximativ 16 milioane Euro) în perioada 14 noiembrie 2012 – 23 octombrie 2014 prin intermediul a 9 Hotărâri de Guvern. O parte consistentă s-a dus și spre catedrală. O astfel de sumă ar fi fost extrem de utilă utilării spitalelor din România cu aparatură performantă și a îmbunătățirii situației din numeroase școli ori multor altor domenii aflate în suferință.

Practica utilizării Fondului de Rezervă Bugetară în mod discreționar și pentru teme care nu au o justificare a traversat guvernările. Ea va trebui să înceteze dacă ne dorim guverne responsabili și transparente cu cheltuirea banului public. Finanțarea cultelor nu trebuie lăsată la mâna deciziilor arbitrare și adesea interesate electoral ale politciienilor. Cel mai bun mod de a finanța cultele este prin direcționarea unui anumit procentaj din impozitul pe venit al fiecărui cetățean plătitor de taxe și impozite. Tema finanțării Catedralei Mântuirii Neamului din bani publici trebuie clarificată urgent prin stoparea acestui mod nedemocratic și netransparent. Iar finanțarea, în general, a cultelor ar trebui realizată prin transpunerea unui sistem funcțional dintr-o altă țară, eventual Germania unde se percepe un impozit religios.

Nu a contat culoarea politică a guvernelor, toate au fost generoase cu biserica și au alocat în ultimii ani fonduri însemnate pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Iar acest lucru s-a petrecut în contextul în care România are cel mai mic buget din UE alocat cercetării ştiinţifice, de cca 8-10 ori sub media europeană.

Nu cu mult timp înainte de alegerile din 2008, spre exemplu, guvernul a anunțat că alocă cca 10.000.000 EURO pentru Catedrala Mântuirii Neamului, dar şi un sprijin consistent pentru refacerea Catedralei Patriarhale din Dealul Mitropoliei. Pentru asta, premierul liberal a şi fost decorat chiar cu o lună înainte de alegeri de către Patriarhul Daniel cu cea mai inalta distincţie pe care BOR o acordă mirenilor.[7]

În 2011, Consiliul General al Capitalei a alocat 10 milioane de lei din fonduri publice pentru Catedrala Mântuirii Neamului iar primarul Sorin Oprescu i-a cerut Patriarhului BOR să facă o strană pe care să scrie “Primăria Municipiului București”[8].

Primăria Capitalei, condusă de Sorin Oprescu a acordat și în 2014 5 milioane de lei (1,12 milioane euro) pentru catedrală. Dintre autorităţile locale, la proiect au mai contribuit, în 2014, Consiliul Judeţean Vrancea cu 504.000 lei (şi promisiunea de încă un milion de lei în 2015), Consiliul Judeţean Ilfov cu 300.000 de lei şi Consiliul Judeţean Timiş cu 100.000 de lei (tot atât intenţionează să dea şi în 2015).[9]

Excesul de finanțare din bani publici, într-una dintre cele mai sărace țări ale Europei, a generat numeroase reacții de împotrivire din partea cetățenilor și a societății civile, și tot mai multe articole critice în presa românească și internațională[10].

În perioada 2008 – 2013, conform unor relatări din presă, bugetul alocat de către guvern pentru construirea și repararea de biserici a fost, în total de 660.675.000 RON adică aproximativ 150 de milioane de Euro.[11] La acestea se adaugă multe alte zeci de milioane de Euro din partea autorităților locale pentru construcția și renovarea a mii de biserici. Cultele au mai primit alte sute de milioane de Euro pentru salarizarea preoților, așadar sumele totale sunt realmente uriașe și nu au cum să nu preocupe societatea și să nu genereze dezbateri perfect legitime despre irosirea și cheltuirea banului public.

Această propunere legislativă vizează inclusiv protejarea bisericii de resentimentele și ostilitatea legitime ale opiniei publice. Pe fondul unor lipsiuri cronice din sănătate și educație, alocarea unor sume uriașe din bani publici către construirea Catedrtalei Mânturii Neamului este indecentă și revoltătoare. Mai ales că implicarea unor preoți în campaniile electorale a fost pe larg relatată de presă. Printre numeroasele situații de acest fel, un preot local i-a spus premierului, înainte de alegerile locale din 2012, că “muncim ca primarul sa fie ales din nou cu o majoritate de voturi”[12] Deja în opinia publică s-a creat un val masiv de critică la adresa modului în care statul susține discreționar și abuziv biserica iar aceasta îi sprijină, contra sumelor de bani uriașe primite, pe acei politicieni care consimt să aloce sumele de bani publici pentur construcții de biserici ori alte avantaje și privilegii pentru cler. Pe măsură ce biserica se va rupe de mediul politic și de banii publici își va recâștiga prestigiul, altfel va pierde tot mai mult din credibilitate și imagine publică. Încrederea în biserică s-a prăbușit în doar câțiva ani de la cca 90% la puțin peste 60%.[13]

Inițiativa legislativă de față reprezintă un pas important pentru a stopa abuzurile asupra fondurilor publice cheltuite nu în interes public (spitale, școli, cultură, cercetare științifică ori alte teme necesare pentru o societate civilizată și democratică) ci pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ea va trebui continuată de o lege cadru privind finanțarea cultelor, fiscalizarea serviciilor oferite și impozitarea activității acestora. Printr-o astfel de legislație va fi eliminat decidentul politic arbitrar și interesat, iar finanțarea cultelor va fi o relație directă între credincioși și cultele de care aceștia aparțin.

De asemenea, se va respecta și dreptul celor care nu au o religie să nu contribuie forțat la proiecte precum Catedrala Mântuirii Neamului ori construcția altor biserici, contra voinței și libertății lor de conștiință.

Inițiator:

Remus Cernea

Deputat independent


[1] http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/catedrala-mantuirii-neamului-ingroapa-nu-doar-fonduri-publice-imense-ci-si-decenta-si-responsabilitatea-politica-si-principiul-democratic-al-separarii-dintre-stat-si-biserica-58602.html

[2] http://lege5.ro/Gratuit/g42denrq/ordonanta-de-urgenta-nr-19-2005-privind-realizarea-ansamblului-arhitectural-catedrala-mantuirii-neamului

[3] http://www.ziare.com/social/biserica/presa-suedeza-romanii-sunt-flamanzi-in-timp-ce-mega-catedrala-mantuirii-neamului-se-ridica-1340138

[4] http://www.gandul.info/stiri/statul-pusculita-bor-cati-bani-au-dat-autoritatile-la-catedrala-mantuirii-neamului-si-la-biserici-in-2014-13989682

[5] http://bn24.ro/guvernul-taie-bani-de-la-sanatate-si-da-pentru-catedrala-mantuirii-neamului-cum-va-arata-constructia-megalomanica/

[6] http://www.ziare.com/victor-ponta/candidat-alegeri-prezidentiale-2014/ponta-s-a-rugat-in-semn-de-multumire-pentru-lucrarile-la-catedrala-mantuirii-neamului-1323515

[7] http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/catedrala-mantuirii-neamului-ingroapa-nu-doar-fonduri-publice-imense-ci-si-decenta-si-responsabilitatea-politica-si-principiul-democratic-al-separarii-dintre-stat-si-biserica-58602.html

[8] http://www.ziare.com/sorin-oprescu/primar-general/cate-milioane-de-lei-da-oprescu-pentru-catedrala-mantuirii-neamului-1102607

[9] http://www.gandul.info/stiri/statul-pusculita-bor-cati-bani-au-dat-autoritatile-la-catedrala-mantuirii-neamului-si-la-biserici-in-2014-13989682

[10] http://www.ziare.com/social/biserica/bbc-pasiunea-costisitoare-a-romaniei-pentru-construit-biserici-1250313

[11] http://www.gandul.info/stiri/guvernul-lui-doamne-ajuta-cum-a-umflat-ponta-bugetul-bisericilor-in-2014-13752387

[12] http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-locale-2012/the-economist-misterul-cailor-domnului-in-politica-romaneasca-1171707

[13] http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/de-isi-pierd-romanii-increderea-biserica-raman-dumnezeu-cinci-pacate-bor-fata-credinciosilor-explicate-specialisti-1_56096798f5eaafab2c185ad0/index.html

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Post to StumbleUpon

 

101 comments

Comentează


Pont: poti sa adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezinta.
Nu trebuie decat sa introduci o adresa de e-mail valida aici si sa urmezi cativa pasi simpli.
Un film explicativ e disponibil aici


ATENTIE: Comentariul dumneavoastra poate aparea cu intarziere din cauza sistemului de cache.

RSS Postari pagina personala

Cele mai comentate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Cele mai vizualizate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!


Vezi aici episoadele din seria BOOKFACE!

Ce fac prietenii tăi pe Voxpublica

Romania Curata
Curs de Guvernare

Ultimele comentarii

afacerea roşia montană alburnus maior alex mazilu antonescu banci basescu blaga blog Blogviu interviu Boc Bruxelles Bucuresti candidatura cianură cluj CNA comisia europeana corupţie criza CTP curtea constituțională Dan Diaconescu Dinu Patriciu educatie Elena Basescu europarlamentare experiment Facebook gabriel resources gaze de șist Gigi Becali google guvern humanitas internet iohannis Istodor Johannis kelemen hunor Liiceanu macovei Media mihai goţiu motiune Năstase obama o fraza o poza parlament Parlamentul European pdl Plesu Polirom ponta presedinte protest proteste riscograma romani rosia roșia montană Rusia securitate Senat sindicate sondaj steaua SUA suspendare Tariceanu tiff TRU UBB UE uichendist.ro unesco Vanghelie Vasile Blaga victor ponta voiculescu

© 2009 VoxPublica.ro, o marca F5 Realitatea-Catavencu. Toate drepturile rezervate.

Strategy & Technology: PUBLYO
Marketing & Sales: Q2M
Comandati acum o campanie publicitara pe acest site!