RSS Feed

Cum a făcut Cosmin Marinescu, consilierul lui Klaus Iohannis , copy paste pe bani europeni. Răspunsul lui Cosmin Marinescu

vezi toate articolele de
03 Dec 2014 la 17:19 27 comentarii 1205 vizualizari.

Conferenţiarul universitar Cosmin Marinescu ar trebui să se retragă din poziţia de consilier al lui Klaus Iohannis. După ce sesizam săptămâna trecută cazul de plagiat  (link aici)  , vreau să clarific şi amploarea şi circumstanţele situaţiilor de autoplagiat constatate de comitetul Research Papers in Economics (link aici), dar şi să arăt un nou caz, nesemnalat până în prezent.

Ca bursier în programul  POSDRU/89/1.5/S/ 62988 “Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context european”, Cosmin Marinescu avea obligatia contractuală :

4.3.15. Cercetătorul are obligaţia să realizeze cercetări ştiinţifice originale în domeniul temei proiectului de cercetare postdoctorală, precum şi de a publica şi comunica rezultatele respective singur sau în colaborare, respectând principiile de disciplină şi de etică în cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

Unul din articolele ISI pe care domnul Marinescu l-a publicat ca bursier POSDRU este copiat, din câte îmi dau seama, în proporţie de 80% din articole pe care domnul Marinescu le mai publicase deja cu cinci-şase ani în urmă. Articolul domnului Marinescu: . “Transaction Costs and Institutions’ Efficiency: A Critical Approach,” American Journal of Economics and Sociology, Wiley Blackwell, vol. 71(2), pages 254-276, 04 are patru sectiuni:

Prima este copiată paragraf cu paragraf (am găsit paragrafele în ordine)  din:

Cosmin Marinescu, 2006. On Significance of Transaction Costs in Institutional Economics,”Romanian Economic Business Review, Romanian-American University, vol. 1(1), pages 75-84, March.

Cosmin Marinesu, 2007. “Institutions, Human Action and Transaction Costs,” The Journal of the Faculty of Economics – Economic Science Series, Oradea University, vol. 1, pages 399-403.

Un exemplu, deşi fiecare paragraf poate constitui exemplu:

Marinescu, 2012

Economic science also teaches us that valuations determining  human choices are, necessarily, ex-ante and subjective economic categories. These valuations represent the importance, utility, or value that the individual gives to the goods and events taken into consideration.

Marinescu, 2007

Economic science learns us, too that valuations that determine human choices are, necessarily, ex-ante and subjective economic categories. These valuations represents the importance, utility or value that individual gives to goods and events taken into consideration.

Marinescu , 2006

Economic science learns us too that valuations that determine human choices are, necessarily, ex-ante and subjective economic categories. These valuations represents the importance, utility or value that  individual gives to goods and events taken into consideration.

A doua secţiune nu reia articolele din 2007 sau 2008, ci traduce paragrafe întregi din:

Cosmin Marinescu, 2008. Economia costurilor de tranzacţie şi dezvoltarea economică – de la metodo-logie la preliminarii empirice, OEconomica, nr.3. Un exemplu:

Costurile de tranzacţie de piaţă constituie fenomenul definitoriu al oricărei relaţii de piaţă, de vreme ce orice schimb, tranzacţie, necesită informaţii, timp, resurse şi şanse sacrificate. Orice acţiune de vânzare-cumpărare nu se poate desfăşura decât în cont extul asumării unui consum de resurse cu identificarea şi evaluarea potenţialilor participanţi la tranzacţii şi a ofertelor acestora, cu negocierea termenilor schimburilor, redactarea contractelor, monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale precum şi impunerea de sancţiuni asupra partenerilor comerciali în cazul nerespectării de către aceştia a termenilor contractuali.

Market transaction costs are the defining phenomenon of any market relation, like all exchanges, any transaction requires information sharing, resources, and sacrificed time. The exchange cannot take place unless one assumes resource consumption, identifies and evaluates the prospective participants in the transaction and their offers, negotiates the terms and the exchanges, draws up the contracts, monitors the fulfillment of contractual obligations, as well as penalizes the commercial partners in case they do not respect the contractual terms.

Nu am găsit corespondenţa pentru secţiunea “The Coase Theorem”, secţiune ce are trei pagini din totalul de 23.

A patra secţiune reia , paragraf cu paragraf,  secţiuni din articolul din 2006, cu excepţia a două paragrafe de concluzie.

Nu este singura publicaţie în care domnul Marinescu a procedat la a copia din articole publicate anterior, fără menţionarea sursei. Reiau un paragraf despre etică, ce apare în alte trei publicaţii ale domnului Marinescu, ca să înţelegem contextul şi amploarea copy-paste-ului.

Cosmin Marinescu, De la teoria relativitaţii la relativizarea teoriei, OEconomica, 2007

Aceasta despovarare de idealuri, credinţe si criterii se manifesta cu precadere, în vremurile recente, în ceea ce priveste relaţia stiinţa-divinitate. Obiectivitatea stiinţifica, la adapostul careia sunt ocrotite o sumedenie de utopii, trebuie sa excluda tot ceea ce nu presupune. Nu întâmplator, savanţii si intelectualii de seama din istoria recenta au mai puţine lucruri în comun cu etica, decât cu ateismul8. Aceasta deoarece prevaleaza ideea ca stiinţific este sa nu crezi în Dumnezeu de unde ar rezulta ca Dumnezeu nu exista. Stiinţa nu Îl poate identifica, deoarece Îl exclude din start si orice demonstraţie nu poate regasi doar ceea ce a presupus, în ipotezele de plecare: “argumentul criticilor revelaţiei este, prin urmare, circular: ca sa demonstreze falsitatea Bibliei, acestia au presupus deja ca Biblia este falsa, ca, altfel spus, ca Biblia nu se poate în principiu baza pe existenţa  miracolelor” (Patapievici, 2002, p.71).

Cosmin Marinescu, Economie Teoretică şi Aplicată, 2011

Această despovărare de idealuri, credinţe şi criterii se manifestă cu precădere, în vremurile recente, în ceea ce priveşte relaţia ştiinţă-divinitate. Obiectivitatea ştiinţifică, la adăpostul căreia sunt ocrotite o sumedenie de utopii, trebuie să excludă tot ceea ce nu presupune. Nu întâmplător, savanţii şi intelectualii de seamă din istoria recentă au mai puţine lucruri în comun cu etica, decât cu ateismul(7). Aceasta deoarece prevalează ideea că ştiinţific este să nu crezi în Dumnezeu, de unde ar rezulta că Dumnezeu nu există. Ştiinţa nu Îl poate identifica, deoarece Îl exclude din start şi orice demonstraţie nu poate regăsi doar ceea ce a presupus, în ipotezele de plecare: „argumentul criticilor revelaţiei este, prin urmare, circular: ca să demonstreze falsitatea Bibliei, aceştia au presupus deja că Biblia este falsă, că, altfel spus, ca Biblia nu se poate în principiu baza pe existenţa miracolelor” (Patapievici, 2002, p. 71).

Acest articol a apărut cu menţiunea POSDRU , ceea ce ar fi indicat o nouă situaţie de copy paste pe bani europeni, domnul Marinescu susţine că menţionarea POSDRU este o neglijenţă în acest caz.

Romanian Economic and Business Review, 2010

The removal of ideals, faiths and criteria manifests in recent times mostly in which regards the relation between science and deity. The scientific objectivity that protects a lot of utopia has to exclude all that it does not assume. Not randomly have scientists and reputed intellectuals from recent history less things in common with ethics than with atheism1. This tendency appears due to the fact that the scientific idea is not to believe in God, and thus the perception that God does not exist. Science cannot identify God, because it excludes Him from the start and any demonstration cannot find just the things it assumed in the beginning hypotheses: “the argument of revelation critics is thus circular: in order to prove the falsity of the Bible, they assumed from the very beginning that the Bible is fake, that, otherwise stated, the Bible cannot base itself on the existence of miracles” (Patapievici, 2002:71).

Romanian Economic and Business Review cere contribuţii originale spre publicare: faptul că domnul Marinescu a publicat o traducere a unui articol anterior fără menţionarea sursei este o problemă între domnia sa şi editori.

Rezumând:

 • Domnul Marinescu are trei situaţii de autoplagiat, implicand 10 articole, dintre care articolul din AJES apărut din 2012 este o încălcare a legii privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, aşa cum a fost ea actualizată prin ordonanţa 28/2011, cu introducerea noţiunii de autoplagiat.
 • Chiar şi în lipsa acestei legi, cerinţele din programul POSDRU sunt clare în privinţa originalităţii cercetărilor publicate. Or, articolul din AJES este în proporţie de 80% copiat paragraf cu paragraf din articole deja publicate de domnul Marinescu cu mulţi ani înainte să devină bursier. Faptul că domnul Marinescu şi-a extins probabil cercetarea în domeniu nu implica copierea integrală fără menţionarea sursei a trei articole anterioare.
 • Faptul că AJES nu a retras articolul din 2012 este probabil consecinţa faptului ca domnul Marinescu i-a convins că a retras articolele din publicaţiile româneşti. Domnule Marinescu, cum comitetul RePEc nu a sesizat autoplagiatul din articolul din 2008 din OEconomica, probabil pentru că era în română, se pune problema dacă aţi retras şi acel articol: aveţi ocazia.
 • Pentru că domnul Marinescu a spus că şi-a retras articolele autoplagiate când a primit sesizările comitetului Research Papers in Economics , nu mă îndoiesc de buna credinţă a domniei sale. Sesizez însă că multe din articolele din care domnul Marinescu a copiat rămân însă nestingherite pe site-urile publicaţiilor româneşti, fără cea mai mica menţiune că au fost retrase.

Redau mai jos integral raspunsul domnului Marinescu:

Domnule Domnișoru,

Am înțeles că primele dvs. articole s-au datorat speculației de presă că voi face parte din echipa de consilieri a domnului președinte Klaus Iohannis, ca urmare a faptului că am fost prezent la ceremonia de validare mandatului președintelui. Am considerat însă că, după dreptul la replică publicat pe Contributors.ro, rezultat al faptului ca m-ați acuzat public fără a-mi cere punctul de vedere, ați înțeles că aveți de-a face cu o persoană ale cărei repere morale și profesionale sunt totuși altfel decât cele care mi-au fost atribuite în spațiul public.

Apreciez faptul că, de această dată, îmi solicitați un punct de vedere înainte de publicarea unui nou articol. Astfel, cu privire la cele solicitate în mail-ul trimis în data de 30.11.2014, vă comunic următoarele:

1. Cercetarea originală de la punctul 4.3.15 din contractul POSDRU, la care faceți referire, se numește “Costurile de tranzacție și performanța economică. Implicații privind România în procesul de integrare europeană”. Aceasta temă este complet separată, distinctă, de textele celor trei articole pe care le invocați, care sunt însă contribuții originale, ce reflectă propriile mele concepții asupra (temeiurilor) științei economice.

2. Niciunul din textele publicate în ECTAP (2011), REBR (2010), Oeconomica (2007) nu a fost utilizat în cercetarea post-doctorală la care faceți referire. De altfel, era și imposibil, de vreme ce proiectul de cercetare POSDRU era axat pe cu totul altă temă: problema costurilor de tranzație și a calității instituționale a mediului de afaceri în ecuația performanței economice. Raportul final al cercetării, publicat în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, nu încorporează nimic (nici măcar la nivel de propoziție!) din niciunul din cele trei texte la care faceți referire.

3. Este adevărat că textul „Ştiinţa economică şi postmodernismul: recursul la etică”, publicat in ECTAP (2011) include o mențiune referitoare la proiectul POSDRU, însă vă asigur că este o eroare materială (rezultată probabil dintr-un template neadecvat), ținând cont de cele menționate la pct 1 și 2. Nici nu mi s-ar fi acceptat, în cadrul proiectului POSDRU, un articol pe o temă complet diferită de „domeniul proiectului de cercetare postdoctorală”. De altfel, ECTAP (2011) este de fapt prezentarea realizată în cadrul unui simpozion – „Criza globală și reconstrucția științei economice”, nu un articol de sine stătător. Mai mult decât atât, momentul invocat al publicării ECTAP (2011) coincide cu perioada de debut a proiectului de cercetare, care era dedicată doar documentării, și nu exista pentru postdoctoranzi nicio obligație de publicare în perioada respectivă.

4. Evidențiez faptul că cercetarea postdoctorală din cadrul proiectului POSDRU chiar solicită valorificarea și dezvoltarea contribuțiilor anterioare ale postdoctoranzilor, aceasta fiind și una din condițiile de eligibilitate. În acest sens, în cercetarea mea postdoctorală am dus mai departe subiectul costurilor de tranzacție. Astfel am dezvoltat abordări noi, analize teoretice și empirice cu privire la calitatea instituțională a mediului de afaceri, acest subiect fiind inexistent în vreuna din lucrările mele anterioare, cu atât mai puțin în cele la care faceți referire – ECTAP (2011), REBR (2010), Oeconomica (2007).

5. Spuneți că articolul din AJES (2012) conține contribuții anterioare. Este adevărat, însă acestea sunt completate și cu alte abordări, de asemenea originale. Contribuțiile anterioare privind costurile de tranzacție au fost duse mai departe în cercetarea postdoctorală, așa cum arată studiul de sinteză, prin analiza comparativă „Market Transaction Costs” vs. „State Imposed Transaction Costs”, abordare care este absolut originală și fertilă pentru analiza empirică a proiectului POSDRU. Totodată, revin la ideea că este vorba de un proiect de cercetare POSTDOCTORALĂ, ceea ce presupune nemijlocit fructificarea unor contribuții anterioare, aprofundarea subiectelor și ducerea mai departe a argumentelor și concluziilor.

6. Subliniez faptul că, atât evaluarea coordonatorului, Academician Aurel Iancu, cât și cea a conducerii Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, arată fără nicio urmă de îndoială, fără nicio umbră de suspiciune, faptul că obligațiile mele din proiectul POSDRU au fost îndeplinite: publicarea a cel puțin unui articol cotat ISI și întocmirea unui studiu de sinteză (conform art. 6 din Regulament). Subliniez că mi-am îndeplinit cu prisosință obligațiile contractuale, în condițiile în care eu am publicat trei articole cotate ISI (nu doar unul): articolul din AJES (2012) și încă două articole în revista Amfiteatru Economic (2013), la care se adaugă și studiul de sinteză (pe care vi-l pot transmite, eventual, pentru exemplificare).

7. Am câștigat proiectul POSDRU prin competiție, pe poziția a 6-a în clasamentul postdoctoranților admiși în cadrul INCE, cu un punctaj general de 86 puncte. Totodată, finalizarea proiectului de cercetare a fost validată prin două etape publice de analiză și evaluare. În primul rând, etapa de presusținere, în care cercetarea a fost validată prin analiza și prezentarea studiului de sinteză în cadrul unei comisii de specialitate de la Institutul de Economie Mondială. În al doilea rând, etapa de susținere finală a cercetării, în fața unei comisii extinse de analiză și validare a proiectului din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române. Toți colegii postdoctoranzi și membrii comisiilor la care am făcut referire pot certifica implicarea mea în toate activitățile și fazele proiectului, în conformitate cu obligațiile asumate prin Regulamentul proiectului.

În concluzie, consider că orice suspiciune cu privire la activitatea mea din cadrul proiectului POSDRU este lipsită de orice fundament.

Dincolo de subiectul proiectului POSDRU, îmi asum însă eroarea privind publicarea aceleași teme în mai multe jurnale. Am făcut însă acest lucru având credința că acele abordări, absolut originale, merită să fie cunoscute într-o sferă publicistică, academică, cât mai largă, fără ca acest lucru să însemne că am avut vreun beneficiu material sau profesional.

7. De exemplu, spuneți că am încălcat dreptul de copyright al publicației Oeconomica. Vă atrag atenția că prevederea la care faceți referire („The authors understand that they transfer the proprietary right on the content of the papers published by ŒCONOMICA and have the right to re-use it for journalistic purposes only with the previous agreement of ŒCONOMICA.”) a fost publicată pe site-ul revistei, ca urmare a deciziei conducerii acesteia, de-abia în 2009. Ori, textul semnat de mine a apărut în 2007. Prin urmare, dreptul de copyright îmi aparținea în continuare la momentul apariției textelor din EREB și ECTAP. Pentru verificare, vă indic să verificați cu editorul Oeconomica.

8. De asemenea, deși invocați situația de autoplagiat între AJES (2012) și REBR (2006), omiteți faptul că REBR (2006) a fost retras, așa cum REBR a explicat și AJES a constatat. Textul din 2006 a fost publicat în condițiile păstrării drepturilor de copyright și cu condiția de a putea valorifica textul ulterior, într-un jurnal mai bine cotat, așa cum editorul REBR a confirmat în corespondența către RePEc. În consecință, în virtutea eratei publicată de editor, orice referire la REBR (2006) este lipsită de obiect, devine nulă.

9. Ajuns în acest punct, țin să precizez încă o dată faptul că promovarea mea profesională nu a fost în niciun fel avantajată de publicările la care faceți referire, deoarece ultima mea promovare – pe postul de conferențiar – a survenit în 2007, iar toate textele la care vă referiți sunt ulterioare acestei date. În plus, cu privire la utilizarea termenului de autoplagiat, reamintesc că prevederile legale privind autoplagiatul au fost introduse prin OG nr. 28/2011 intrata in vigoare în 05.09.2011, ceea ce absolvă orice publicație anterioară acestei date, de vreme ce autoplagiatul nu era, de fapt, definit.

10. În ceea ce privește celelalte solicitări ale dvs., nu le pot da curs dintr-un motiv simplu, care ține de aspectul formal: documentele pe care le am în computerul personal nu sunt oficiale, nu sunt ștampilate sau semnate de cei în drept. De aceea, dacă aveți suspiciuni în legătură cu maniera în care am respectat prevederile legale în activitatea mea profesională sau de cercetare, vă rog să vă adresați, prin solicitări oficiale, instituțiilor academice sau instituțiilor statului competente în aceste domenii.

În același timp, observ cu amărăciune că insistați (pentru a treia oară) să folosiți în legătură cu activitatea mea termenul „plagiat”, în titlul articolelor dvs., deși:

- nimeni nu m-a acuzat vreodată că i-am furat ideile;

- nicio instituție sau organism abilitat nu a stabilit o culpă în acest sens, din contră, menținerea articolului meu în AJES – o revistă americană cotată ISI și cu o vechime de 7 decenii, atestă originalitatea cercetării mele; nici RePEc nu a decis notificarea superiorilor academici pentru AJES (2012);

- mi-am dedicat cu pasiune întreaga carieră dezvoltării propriilor idei, fiind autorul unor cărți (cum este cea de la Editura Humanitas) și articole apreciate de comunitatea economiștilor și dincolo de aceasta.

Sper ca cele de mai sus să fie edificatoare, nu doar pentru lămurirea aspectelor concrete referitoare la proiectul POSDRU, cât mai ales pentru a se înțelege buna-credință care mi-a călăuzit activitatea mea profesională și publicistică.

Cosmin Marinescu

PS. Comitetul Research Papers in Economics, compus din 22 de profesori universitari din toată lumea, a constatat două cazuri de plagiat vizându-l pe domnul Marinescu şi a decis publicarea lor pe pagina de plagiat (plagiarism). Domnul Marinescu nu recunoaşte plagiatul, susţinând că nu a fost acuzat direct de autorul plagiat. Aceasta situaţie nu exclude noţiunea de plagiat. Aşa cum nici decizia AJES de a publica materialul cu o errată nu arată că nu a fost vorba de plagiat şi autoplagiat. După cum cred că s-a putut vedea din comentariile cititorilor, percepţiile asupra plagiatului şi autoplagiatului sunt în directă legătură cu gradul de familiaritate cu rigorile mediului academic. Puteţi să folosiţi cuvândul „neglijenţă” sau „copyright” în România dacă doriţi, pentru comitetul Research Papers in Economics rămâne plagiarism.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Post to StumbleUpon

 

27 comments
 • 1

  Matale spui:
  “Chiar şi în lipsa acestei legi, cerinţele din programul POSDRU sunt clare în privinţa originalităţii cercetărilor publicate. Or, articolul din AJES este în proporţie de 80% copiat paragraf cu paragraf din articole deja publicate de domnul Marinescu cu mulţi ani înainte să devină bursier.”

  El spune:
  “Subliniez că mi-am îndeplinit cu prisosință obligațiile contractuale, în condițiile în care eu am publicat trei articole cotate ISI (nu doar unul): articolul din AJES (2012) și încă două articole în revista Amfiteatru Economic (2013), la care se adaugă și studiul de sinteză (pe care vi-l pot transmite, eventual, pentru exemplificare).”

  Hahaa. Nice try, mister Domnișoru. Mai bine nu-i publicai răspunsul. Te faci de râs. Ți-a cășunat pe el și te iei de un articol care are niște paragrafe din alte lucrări, în condițiile în care are 3 articole.

  Ar mai fi de spus dar nu mai scriu că e plictisitoare deja vânătoarea asta de vrăjitoare. Plus că ăsta nu e consilierul lui Iohannis. cum să se retragă dintr-o poziție în care nu e? Cumva erai și tu în cărți pt postul ăsta și încerci să-ți elimini adversarul? Că e al 3lea sau al 4lea articol despre el?

  V-am urmărit duelul. Îi reduci toată munca la un articol. Not fair.

  mihai
  2014-12-03 18:20:27 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 2

  Nu mi se pare ca avem de-a face cu un caz de (auto)plagiat, explicatiile detaliate ale autorului CMarinescu mi se par lamuritoare. De partea cealalta insa, domnul Domnisoru a realizat deja un serial cu tre episoade (pana acum). Pare mai degraba o ingrjoratoare obsesie personala, decat vigilenta de a demasca un impostor…

  Codrin Damian
  2014-12-03 18:24:30 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 3

  Vad din raspunsul Dlui Marinescu ca cerinta minima pt prioectul POSDRU era de un articol, iar dansul a publicat 3, unul preluand paragrafe din articole mai vechi. Daca cerinta minima e indeplinita nu vad care e problema! Incepe sa fie suspecta aceasta campanie…l

  claudia
  2014-12-03 18:24:59 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 4

  Nu ma impresionati deloc cu comentariile astea, mai ales ca vad de la ce IP-uri vin. Este un caz de autoplagiat ce poate fi sanctionat de legislatia din 2011 si de prevederile contractului POSDRU. Daca vreti campanie contra domnului Marinescu pot face sesizari tuturor institutiilor implicate.

 • 5

  Da domnilor,
  s-a plagiat pe el insusi!Sa-l pedepsim, alta data sa plagieze de la altii!

  Hans
  2014-12-03 18:58:29 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 6

  Așa om, rar mi-a fost dat să văd. Câtâ înverșunare, câtă rea voință în modul în care prezintă problemele.

  Acum, începe și cu IP urile. Adică eu trebie să fiu pus de oponentul lui dc îmi exprim o opinie. Cine nu e de acord cu noi, e plătit sau pus de cineva, nu? Auzi ce mentalitate, Dumnezeule!!! La vârsta asta.

  Ce păcat că nu există Facultatea de Onoare și Cinste.

  mihai
  2014-12-03 19:41:13 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 7

  Ai scris 3 articole despre un presupus autoplagiat din articole retrase de comun acord intre editori (se practica asa ceva in publicatiile stiintifice din toata lumea) si din articole prezentate la conferinte care stie toata lumea ca au statut de working papers. Se vede treaba ca nu stapanesti problema.

  As vrea sa vad aceeasi vehementa, tot 3 articolela rand, in legatura cu Cristian Socol care nu e presupus consilier ci e chiar consilier si care el si nevasta-sa iau 5000 de euro fiecare, el de la Fondul de Garantare si ea de la ASF. La fel de vehement te vreau impotriva lui Ponta care nu a autoplagiat din conferintele proprii ci din cartile altora. Masiv…

  Hai sa te vad. Poti?

 • 8

  In niciunul dintre articole nu este mentionat statutul de working paper. Nu toate articolele au fost retrase, dovada ca le-am gasit bine mersi nu in vreun cache al Internetului, ci pe site-urile revistelor. Eu vreau sa va vad pe voi, comentatorii, ca nu sunteti la nivelul postacilor lui Ponta. Vad ca si pe contributors exista oameni mai degraba preocupati sa isi apere orientarea politica decat sa citeasca si sa inteleaga.

 • 9

  Eu nu l-am auzit pe K Iohannis sa fi prezentat echipa sa de consilieri, nici pe cea fosta, nici pe cea viitoare.
  E clar insa ca orice are legatura cu presedintele, se doreste a fi picant.
  Se pare ca aici nu e vorba doar despre Cosmin Marinescu, ci despre consilierul lui Iohannis.
  Eu n-am auzit insa nicio declaratie oficiala cum ca Marinescu e consilierul presedintelui.
  Cand a auzit Ciprian Domnisoru ceea ce multi altii nu au auzit?
  Eu am vazut un singur comunicat de presa in care presedintele il numea pe Andrei Muraru consilierul sau. Despre altii nu am citit, nu am auzit.
  Apropos, stiati ca Radu, soferul lui Klaus Iohannis, a dat anul trecut o spaga la un service auto?

  Stefy
  2014-12-03 19:48:20 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 10

  Plus ca daca omulnu le-a folosit in cariera ci doar sa isi faca mai bine publice ideile nu vad care e problema. Nu inteleg ce urmaresti? Brusc te-a apucat grija de aia care is pe REPEC. Mai sunt si alti romani acolo si de ei nu ai nici o ingrijorare. Chiar si daca il numeste Iohannis consilier el nu ia decizii ci ofera suport tehnic presedintelui. Te deranjeaza cumva ca omul e opus ideologic de tine? Ai pe altcineva mai bun in locul lui? Cine? Sa il verifici si pe el la “autoplagiate”… cu aceeasi vehementa!

 • 11

  @Stefy Mda, Marinescu a fost saptamana trecuta la Cotroceni sa admire tablourile…Astept cu interes lista finala, pana atunci Marinescu a fost consilierul lui IOhannis in campanie, si a scris programul economic al presedintelui

 • 12

  Nici nu trebuie. Iar se vede ca esti pe langa. Cere jurnalelor in care omul a publicat sa iti arate UN COPYRIGHT AGREEMENT! Nu o sa iti arate nimeni. Pentru simplu motiv ca pana mai recent jurnalele din Romania NU ERAU PREOCUPATE DE DREPTUL DE AUTOR. Si daca jurnalele acelea nu au Copyroght Agreement cu dl. Marinescu asta inseamna ca dreptul de proprietate a ramas la el. Deci daca omul te da in judecata pentru acuze nefondate pierzi clar.

  Daca ai fi publicat vreodata un articol afara ai fi vazut ca jurnalele care sunt interesate de clarificarea aceste probleme IMPUN COPYRIGHT Agreement autorilor semnat si datat. SI AJES sunt sigur ca a cerut asa ceva, singurul jurnal dealtfel din listat ta care are asa ceva. De aia celelalte jurnale s-au executat si au scos automat articolele la cererea editorului american. Ca elel nu aveau nici o jartie semnata. Si chiar si daca au, uneori sunt de acord editorii sa le modifice.

  Orice conferinta are statut de working paper! Daca nu semnezi un acord la inregistrare la comferinta ca cedezi definitiv drepturile de publicare.

  Eu zic sa vorbesti cu un avocat pe drepturi de autor moncher! Repede ca esti descoperit rau…

 • 13

  Articolele au fost publicate in reviste stiintifice, nu pe site-urile conferintelor. Sa stiti ca am mare rabdare cu comentatorii, puteti sa argumentati cat vreti, aici e vorba de un articol copiat copy paste paragraf cu paragraf cata vreme cerinta era clara de munca originala,cu respectarea prevederilor legale, ce la momentul 2012 prevedeau deja autoplagiatul.

 • 14

  multumesc ca stergi mesajele! cand nu iti convin!

  Elementul Zero
  2014-12-03 20:12:37 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 15

  Nu conteaza statutul revistei.. Doar nu era carte de colorat. Normal ca e stiintifica. Si articolelel in cauza sunt stiintifice. Doar nu sunt stiri. Problema e NATURA JURIDICA A ARTICOLULUI.. Daca la momentul publicarii nu a fost semnat un agreement de copyright dreptul de autor ramane la autor implicit. Ai publicat vreodata o carte in editura in calitate de autor? Ai semnat asa ceva? Acela e contractul prin care drepturile de proprietate se transfera.

  In plus, vad ca nu faci distinctie intre plagiat si autoplagiat. E diferenta clara. Daca la plagiat exista furt la autoplagiat trebuie sa te lamuresti mai intai la cine erau drepturile de autor. Daca gasesti un copyright agreement semnat de dl. Marinescu cu jurnalele acelea din Romania cazul e inchis. Daca nu… ai o problema clara. Ca dai cu noroi intr-un om fara sa ai dovada ca el a cedat definitiv drepturile de autor si nu a vea dreptul sa isi republice ulterior opera. Cere si alte opinii de la avocati cu experienta in drepturile de autor.Sunt cativa in Romania. Nu te mai hazarda cu citate din lege… etc

  Elementul Zero
  2014-12-03 20:27:27 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 16

  Inca ceva… vad ca te bazezi pe comitetul ala de la REPEC. Atentie si aici, sfatul meu de jurist este urmatorul: oamenii aia au judecat cazul prezumand implict ca revistele din Romania au Copyright Agreement cu dl. Marinescu care ii interzicea publicarea ulterioara. Sunt sigur ca ei nu stiau de statutul juridic al articolelor sale si de practica acelor publicatii romanesti. De aici si decizia lor. De aceea nu te baza pe decizia lor daca il acuzi pe dl. Marinescu. Trebuie sa fii beton in instanta daca te acuza omul… cel mai probabil o va face pentru ca ai decis sa continui. Eu zic ca nu ai argumente juridice. Decat daca editorul vreunui jurnal romanesc identificat de tine iti va arata ceva semnat de dl. Marinescu la momentul publicarii. In original.

  Intelege ca o acuza de autoplagiat de dificil de instrumentat fara argumente clare. Ea presupune o publicare multipla fara drept sau in scopul raportarii multiple in caz de promovare. Doar daca dovedesti una din cele doua fapte exista o problema.

  Elementul Zero
  2014-12-03 20:47:36 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 17

  @Ciprian Domnişoru: Omule, chiar nu înțelegi că tocmai asta facem: gândim, raționăm, judecăm. Și, oricum am întoare-o sunt câteva elemente clare, pe care ți le-am mai subliniat, care dovedesc rea credință:

  Suntem oameni liberi care pot observa o campanie îndreptată cuiva. Nu a negat nimeni greșelile făcute. Dar, ca să te folosești de titluri putenirce care conțin cuvântul plagiat, inducând publicuui senzația că omul a copiat lucrarea, când e vorba de 1-2 paragrafe, nu ni se pare ok.

  Nu mai reiau demonstrația modului în care manipulezi. O ții minte d epe Contributors. Chiar mă interesează subiectul pentru că e ceva urât la mijloc. Uite, unul pe site-ul ăsta e jurist, eu lucrez în comunicare. Chiar nu ți se pare ciudat că blamăm ceea ce faci? Chiar crezi că suntem oamnei care, deși văd că cineva e un hoț ordinar, îl apără?

  E omul ăsta exponentul plagiatorilor?
  Munca lui, compusă din mult mai multe lucrări, nu contează în analiza ta?
  Ești convins în sufletul tău că omul ăsta e un hoț care și-a construit cariera prin furt?

  Sunt atât de multe întrebări care țin de onoare, de bună credință. N-o să mă apuc să scriu și eu 10.000 de semne, dar trebuie să înțelegi că unii dintre noi, nu suntem nici postaci, nici puși. Pur și simplu, considerăm că e incorect ceea ce faci.

  Chiar nu-ți ridică niște semne de întrebare argumentele lui sau ale noastre?

  E atât de frustrant să văd că se întâmplă așa ceva…

  mihai
  2014-12-03 21:18:46 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 18

  @Mihai Ma bucur ca aveti frustrari, eu sunt frustrat de pilda sa vad ca cineva a facut copy paste in 80% din articol cand era platit cu bursa europeana sa faca cercetare originala.

 • 19

  Am citit atent, e vb de un articol, insa Marinescu spune ca a raportat in proiect 3 articole ISI, iar Regulamentul ii cerea unul singur.
  Deci, conditiile par indeplinite.

  Intamplator, stiu de la colegi despre aceste burse POSDRU, sunt burse postdoctorale, care necesita cercetare in prelungirea doctoratului.
  Deci este normal sa se plece de la ceva anterior, important e daca s-a mers mai departe.
  Din raspunsul celui incriminat, asa reiese.

  Oricum, proiectele acestea sunt cerificate, auditate de UE, nu isi face fiecare propriile reguli.

  Sandu
  2014-12-03 22:19:35 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 20

  @Ciprian Domnişoru: înseamnă că minte când zice cele de mai jos? Ești sigur? Îmi vine greu să cred că cineva ar minți despre ceva ce poate fi verificat cu ușurință.

  “publicarea a cel puțin unui articol cotat ISI și întocmirea unui studiu de sinteză (conform art. 6 din Regulament). Subliniez că mi-am îndeplinit cu prisosință obligațiile contractuale, în condițiile în care eu am publicat trei articole cotate ISI (nu doar unul): articolul din AJES (2012) și încă două articole în revista Amfiteatru Economic (2013), la care se adaugă și studiul de sinteză (pe care vi-l pot transmite, eventual, pentru exemplificare).”

  Tu îți bazezi acuzațiile doar pe unul dintre cele 2-3 articole+o cercetare. Așa că…be careful. Chiar dacă nu sunt familiarizat cu regulile publicațiilor științifice, pot analiza această speță și absolut nimic nu-mi arată că a făcut copy paste și a luat banii.

  Întrebare fundamentală: dacă publica doar 1 articol în Amfiteatru Economic (2013), cât timp era obligat prin contract să publice DOAR 1, acuzațiile tale mai stăteau în picioare? So, poți afirma că a luat banii fără să vină cu o lucrare originală? Nope, mr Domnișoru. Acest raționament e greșit.

  Habar nu am de ce a publicat 3 texte cd trebuia doar unul. DAr dacă 2 din 3 sunt originale înseamnă că nu a luat banii aiurea. Oricum am da-o, omul ăsta nu a beneficat de bani europeni prin copy paste.

  Ceea ce faceți dvs se numește selecție prin omisiune în argumentație. Nu precizați că mai are 2 articole originale și vă referiți doar la acela, nemenționând că avea nevoie doar de 1 articol original. Atenție, la unii cititori poate ține, dar în instanță nu cred! Și tare îmi e că această speță o să ajungă în instanță.

  mihai
  2014-12-03 22:32:33 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 21

  @Ciprian Domnişoru: domnule, cred ca esti putin isterizat. poti sa mergi la orice institutie abilitata, dar nu poti sa ameninti cititorii de pe acest site. mi se pare caraghios ce faceti…

  Horia Budeanca
  2014-12-03 22:36:00 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 22

  marinescu raspunde cat se poate de clar. Domnisoru pare a crea o discutie falsa. nu prea inteleg insa de ce

  Dalia M
  2014-12-03 22:46:01 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 23

  @Dalia M, Horia Budeanca Ma amuz teribil sa vad aceste comentarii care incearca sa minimalizeze problema, venind cu nume diferite de la acelasi IP in decurs de cateva minute. Am ajuns cu domnul Marinescu la concluzia ca avem acelasi tel comun, domnul Marinescu imi scrie ca si el lupta impotriva unor practici nesanatoase in mediul universitar…deci mai ramane acum sa convingem comentatorii de pe bloguri, ca in rest e totul bine.

 • 24

  Felicitari, Ciprian Domnisoru!

  Iuliu Ratiu
  2014-12-03 23:40:47 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 25

  Se pare ca, orice am face, nu reusim sa scapam de ceea ce ne defineste mai mult: sa moara si capra vecinului, pe de o parte, si sa cautam acul in carul cu fan, pe de alta parte.

  Sandu
  2014-12-04 11:16:29 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 26

  Domnule Domnisoru, avand in vedere calitatea de functionar public constatata inclusiv de judele Mirancea care l-a achitat(la Fond) in mod stupefiant pe inculpatul Borza Remus Adrian(pe motiv ca onorabilitatea lui Borza e mai presus decat incalcarea legii penale pe care tot el, Mirancea halucinant a constatat-o de asemenea) va rog sa initiati demersul jurnalistic al verificarii tezei de doctorat a acestuia mai ales ca spre deosebire de Ponta care nu se semna cu dr., inculpatul Borza Remus Adrian are impietatea sa se adreseze arogant instantelor de judecata sub aceasta titulatura.
  O asemenea megalomanie e foarte rar intalnita.
  Va rog sa purcedeti la verificarea tezei lui Borza Remus Adrian din punct de vedere al plagiatului(plagiat este si daca s-au utilizat sinonime dar s-au pastrat ideile stiintifice ale altor autori).

  Iordache Stefan Alexandru
  2014-12-18 16:30:05 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 27

  you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

Comentează


Pont: poti sa adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezinta.
Nu trebuie decat sa introduci o adresa de e-mail valida aici si sa urmezi cativa pasi simpli.
Un film explicativ e disponibil aici


ATENTIE: Comentariul dumneavoastra poate aparea cu intarziere din cauza sistemului de cache.

RSS Postari pagina personala
După Ştiințe Politice la SNSPA şi Finanțe- Bănci la ASE, am ales să mă specializez în Politici Sociale la Duke University iar acum sunt la doctorat în Politici Publice și Management la Carnegie Mellon
» citeste biografia

Cele mai comentate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Cele mai vizualizate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!


Vezi aici episoadele din seria BOOKFACE!

Ce fac prietenii tăi pe Voxpublica

Romania Curata
Curs de Guvernare

Ultimele comentarii

afacerea roşia montană alburnus maior alex mazilu antonescu banci basescu blaga blog Blogviu interviu Boc Bruxelles Bucuresti candidatura cianură cluj CNA comisia europeana corupţie criza CTP curtea constituțională Dan Diaconescu Dinu Patriciu educatie Elena Basescu europarlamentare experiment Facebook gabriel resources gaze de șist Gigi Becali google guvern humanitas internet iohannis Istodor Johannis kelemen hunor Liiceanu macovei Media mihai goţiu motiune Năstase obama o fraza o poza parlament Parlamentul European pdl Plesu Polirom ponta presedinte protest proteste riscograma romani rosia roșia montană Rusia securitate Senat sindicate sondaj steaua SUA suspendare Tariceanu tiff TRU UBB UE uichendist.ro unesco Vanghelie Vasile Blaga victor ponta voiculescu

© 2009 VoxPublica.ro, o marca F5 Realitatea-Catavencu. Toate drepturile rezervate.

Strategy & Technology: PUBLYO
Marketing & Sales: Q2M
Comandati acum o campanie publicitara pe acest site!