RSS Feed

SENZAŢIONAL: O fotografie de 17 milioane de dolari! Din Roşia Montană. UPDATE

vezi toate articolele de
19 Aug 2013 la 11:25 102 comentarii 9974 vizualizari.

Despre FânFest 2013 sunt multe lucruri de spus (şi de scris). Dar la Roşia Montană succesiunea de evenimente nu lasă timp pentru respiro. Mâine (marţi, 20 august), sunt aşteptaţi să ajungă aici reprezentanţii ministerului Culturii (conformunei surse interne, cei de la RMGC l-ar aştepta şi pe ministrul Daniel Barbu) şi membri ai Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO. Compania se pregăteşte de zor pentru această întâlnire, dar şi pentru vizita reprezentanţilor fundaţiei Europa Nostra (cea mai importantă organizaţie europeană din domeniul protecţiei şi valorificării patrimoniului), programată pentru luna septembrie. Printre altele, pe casele monument istoric au fost amplasate banere uriaşe care vorbesc despre milioanele (şi zecile de milioane de dolari ) „investite” (sau care vor fi „investite”) în patrimoniul de aici. Lăsând la o parte problema de autorizare (a unor astfel de banere pe casele monument istoric), există o imagine care valorează exact 17 milioane de dolari.

Pe casa de la nr. 393 (casa cu cea mai veche documentare certă – 1819 -; construcţia având însă o vârstă şi mai mare), mesajul afirmă că „RMGC a investit 17 milioane de dolari în patrimoniul de la Roşia Montană”. Întâmplător (sau nu), compania a achiziţionat această casă în picioare. Cele „17 milioane de dolari investiţi în patrimoniu” au avut însă un efect devastator asupra casei. Acoperişul spart şi geamurile lăsate deschise au permis intrarea apei, degradarea zidurilor şi, în cele din urmă, prăbuşirea clădirii. Deasupra fundaţiei a fost construit un şopru de scânduri pe care a fost amplasată plăcuţa specifică monumentelor istorice (!). Mai jos puteţi vedea două fotografii: una din faza în care casa începuse deja să se descompună şi una din aceste zile, cu banerul care vorbeşte despre milioanele de dolari „investite” deja de compania în patrimoniul Roşiei Montana. Comentariile suplimentare cred că sunt de prisos.

Casa cu nr. 393, intrată într-o fază avansată de degradare după achiziţionarea de către RMGC

O fotografie de 17 milioane de dolari (foto: Claudia Apostol):

***

Revenind însă la întâlnirea de mâine. Pentru că e de o perversitate maximă. În invitaţie se arată că „membrii comisiei vor avea întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor, cu societatea civilă şi cu cei ai mass-media pentru a constata la faţa locului care este situaţia patrimoniului cultural de la Roşia Montană, luând în considerare fapul că au existat iniţiative pentru includerea sitului Roşia Montană pe lista tentativă UNESCO.  Subiectul abordat în cadrul acestor discuţii este poziţia autorităţilor locale din zona Roşia Montană şi din judeţul Alba faţă de proiectul Roşia Montană”.

Mai întâi sunt de semnalat câteva inadvertenţe. Nu există „iniţiative”, ci o singură iniţiativă pentru includerea în UNESCO, susţinută de organizaţiile profesionale din domeniu, societatea civilă şi chiar de către Comisia în discuţie („Comisia permanentă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru relaţia cu UNESCO se angajează să susţină includerea sitului Roşia Montană pe Lista tentativă prin toate mijloacele aflate la dispoziţia sa” – 30 noiembrie 2010, detalii aici). În plus, poziţia autorităţilor locale faţă de proiectul Roşia Montană (s.a.) nu are vreo legătură cu discuţia despre includerea pe Lista Tentativă a UNESCO.

Mai grav este însă faptul că întâlnirea are ca scop doar mimarea consultării publice. Pentru că, în realitate, doar o asociaţie profesională din domeniu (Heritage) şi două ONG-uri locale (Alburnus Maior şi Fundaţia Culturală Roşia Montană), dintre cele care susţin iniţiativa de listare în UNESCO, au primit invitaţie de participare. Academia Română, Ordinul Arhitecţilor din România, Uniunea Arhitecţilor din România, Asociaţia Arhitectură. Restaurare. Arheologie (ARA), Asociaţia Ad-Astra (a cercetătorilor români), Fundaţia Pro Patrimonio (şi multe altele) au fost „uitate”. Astfel, acţiunea e mai degrabă una de „bifare a agendei”, pentru a putea justifica ulterior măsurile ilegale (pretinzând că societatea civilă „a fost consultată”).

Asociaţia Heritage a anunţat deja că participarea la o astfel de întâlnire este condiţionată de inivitarea şi celorlalte organizaţii profesionale din domeniu implicate în salvarea patrimoniului cultural de la Roşia Montană. „Numai cu o participare adecvată se va putea asigura climatul profesional pentru întâlnirea cu autoritățile locale, în spiritul respectului pentru această comunitate și pentru valorile de patrimoniu universal”, se arată în poziţia Asociaţiei Heritage (detalii aici).

Voi reveni cu amănunte.

***

UPDATE: Poziţia comună OAR, ARA, Pro Patrimonio şi ICOMOS România referitoare la întâlnirea de mâine, de la Roşia Montană:

“Comunicat de presă privind organizarea vizitei la Roşia Montană a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO

Ca urmare a inițiativei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO de a organiza o vizită de lucru la Roșia Montană, anunțată în comunicatul de presă al Senatului din 25 iunie și stabilită pentru data de 20 august,

Organizaţiile pe care le reprezentăm, Ordinul Arhitecţilor din România, Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, ICOMOS România și Fundaţia ProPatrimonio, își exprimă dezacordul față de modul superficial, neprofesionist și părtinitor în care este tratată problema patrimoniului cultural de importanță excepțională de la Roșia Montană, aşa cum rezultă din detaliile organizării acestei vizite.

1. Contextul anunţat al vizitei

În prezentarea motivaţiei vizitei se arată că întâlnirea are loc în contextul existenţei unor inițiative pentru includerea sitului Roșia Montană pe Lista tentativă UNESCO.

Menționăm că aceste iniţiative, formulate cu mult timp în urmă (v. anexa), adresate autorităților responsabile și rămase fără răspuns, aparţin organizaţiilor pe care le reprezentăm. În acest context o discuţie cu tema includerii Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial în absenţa organizaţiilor care şi-au concentrat activitatea pe cercetarea şi salvarea patrimoniului cultural de la Roşia Montană și care sunt responsabile de iniţiativele menţionate pasager în anunţul vizitei este lipsită de profesionalism.

Precizăm că iniţiativele organizațiilor noastre, de protejare și valorizare a patrimoniului de la Roșia Montană prin înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial au câştigat sprijinul comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, au primit validarea din partea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice prin votul unanim al membrilor săi din anul 2011, precum și adeziunea publică largă (peste 150.000 de semnatari în timpul ultimei campanii pe această temă, în 2011).

2. Scopul vizitei

Subiectul anunţat al discuţiilor – proiectul minier al Roşia Montană Gold Corporation – nu poate constitui un subiect legitim al unei discuţii oneste şi profesionale despre patrimoniul sitului şi despre Patrimoniul Mondial. Prin definiţie, patrimoniul cultural constituie obiect de interes public general, neputând fi subordonat unui interes privat şi punctual, cum este proiectul minier în cauză. O discuție despre starea patrimoniului cultural de la Roşia Montană se poate purta doar în sensul împlinirii obligaţiilor legale de protejare şi valorizare a acestuia, şi nicidecum în contextul unui proiect care presupune distrugerea sa definitivă.

Se precizează de asemenea în anunţul redat în presă că vizita urmăreşte “a constata la faţa locului care este starea patrimoniului cultural de la Roşia Montană”. Atragem atenţia că o discuţie despre starea patrimoniului cultural al sitului nu poate avea loc în absenţa organizaţiilor profesionale care desfăşoară acţiuni susţinute de studiere, protejare şi conservare a patrimoniului construit de la Roşia Montană, în timp ce operatorul minier este responsabil de demolarea a peste 150 de case în localitate şi multe altele în satele învecinate.

Aşadar, aşa cum este prezentat în anunţul oficial, scopul vizitei rezultă a fi acela de a valida un proiect privat distructiv, iar întâlnirea apare ca o (altă) acţiune propagandistică şi deraiată a autorităţilor statului în încercarea de a porni, împotriva legilor ţării, proiectul minier al companiei RMGC.

3. Locul întâlnirii

Locul de desfăşurare a discuţiilor – Primăria Veche, un edificiu public valoros cedat de către autoritățile locale în folosul privat al companiei miniere – exprimă în mod direct orientarea acţiunii comisiei parlamentare. Aşteptăm de la o instituţie a statului să organizeze astfel de întâlniri la propriul sediu sau într-un spaţiu public, nu pe teritoriul unei companii private interesate de distrugerea zonei.

În concluzie denunţăm acţiunea comisiei, aşa cum este caracterizată de invitaţie, ca o acţiune de manipulare şi de legitimare a distrugerii patrimoniului cultural de importanţă universală de la Roșia Montană.

Cerem comisiei, dacă va dori să se informeze şi să afle soluţiile prin care Roșia Montană poate fi inclusă în Lista Patrimoniului Mondial și poate să se dezvolte pe baza resurselor culturale și naturale excepționale, să organizeze întâlniri de lucru profesioniste, veritabile cu organizaţiile profesionale reprezentative şi să-şi asume direcțiile de acțiune pe care le-a susţinut încă din anul 2010, când formula următoarea declaraţie:

“Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO se angajează să susțină includerea sitului Roșia Montană pe lista tentativă, prin toate mijloacele aflate la dispoziția sa”.

Şerban Ţigănaş

Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România

Dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu

Preşedinte al Asociaţiei Arhitectură. Restaurare. Arheologie

Dr. Sergiu Nistor

Preşedinte al ICOMOS România

Şerban Cantacuzino

Preşedinte al Fundaţiei ProPatrimonio

***

UPDATE 2: Invitație Comisia pentru UNESCO a Parlamentului României (Alburnus Maior)

Către: Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

19 august 2013

Stimate Domnule Senator Traian Constantin Igas,

Am primit telefonic o invitatie din partea dumneavoastra de a participa la o intalnire cu membrii Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO in data de 20 august 2013 la ora 15,00 la fostul sediu al Primariei Rosia Montana.

Este foarte posibil sa fii aflat deja in informarea facuta in prealabil deplasarii la Rosia Montana ca imobilul care a fost sediu al Primariei Rosia Montana (de la sfarsitul secolului trecut pana in anii ’60) a fost cedat recent societatii Rosia Montana Gold Corporation, societate care este si titularul recentelor lucrari de amenajare a imobilului. Din aceste considerente apreciem ca locul propus pentru intalnire nu reprezinta un spatiu obiectiv de dezbatere a problemelor de patrimoniu ale Rosiei Montane unde ‘actori’ ai societatii civile care detin puncte de vedere divergente sa fie pusi pe pozitii de egalitate.

Pe de alta parte, interesul Asociatiei Alburnus Maior de a se intalni cu membrii Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO este evident, cu atat mai mult cu cat asociatia a adresat Comisiei in data de 20 mai a.c. o sesizare ramasa inca nesolutionata de catre Comisie. Mai mult, pozitia Asociatia Alburnus Maior este in acord cu scrisoarea transmisa azi catre dvs de asociatiile interesate de patrimoniul cultural de la Rosia Montană: ICOMOS România, Ordinul Arhitecților din România, Fundația Pro Patrimonio și Asociația ARA [Arhitectură. Restaurare. Arheologie].

In lumina tuturor aspectelor mai sus prezentate invitam membrii Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO ca pe parcursul deplasarii in teren la Rosia Montana sa aiba o intalnire cu membrii Asociatiei Alburnus Maior la sediul asociatiei din Rosia Montana, Str. Principala, Nr. 299 (situat in apropierea fostului sediu al Primariei Rosia Montana dar si in apropierea actualului sediu al Primariei).

In speranta ca veti accepta invitatia noastra,

Cu stima,

Eugen David

Presedinte

Asociatia Alburnus Maior

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Post to StumbleUpon

 

102 comments

Comentează


Pont: poti sa adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezinta.
Nu trebuie decat sa introduci o adresa de e-mail valida aici si sa urmezi cativa pasi simpli.
Un film explicativ e disponibil aici


ATENTIE: Comentariul dumneavoastra poate aparea cu intarziere din cauza sistemului de cache.

RSS Postari pagina personala

Cele mai comentate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Cele mai vizualizate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!


Vezi aici episoadele din seria BOOKFACE!

Ce fac prietenii tăi pe Voxpublica

Ultimele comentarii

afacerea roşia montană alburnus maior alex mazilu antonescu banci basescu blaga blog Blogviu interviu Boc Bruxelles Bucuresti candidatura cianură cluj CNA comisia europeana corupţie criza CTP curtea constituțională Dan Diaconescu Dinu Patriciu educatie Elena Basescu europarlamentare experiment Facebook gabriel resources gaze de șist Gigi Becali google guvern humanitas internet iohannis Istodor Johannis kelemen hunor Liiceanu macovei Media mihai goţiu motiune Năstase obama o fraza o poza parlament Parlamentul European pdl Plesu Polirom ponta presedinte protest proteste riscograma romani rosia roșia montană Rusia securitate Senat sindicate sondaj steaua SUA suspendare Tariceanu tiff TRU UBB UE uichendist.ro unesco Vanghelie Vasile Blaga victor ponta voiculescu

© 2009 VoxPublica.ro, o marca F5 Realitatea-Catavencu. Toate drepturile rezervate.

Strategy & Technology: PUBLYO
Marketing & Sales: Q2M
Comandati acum o campanie publicitara pe acest site!